Hösten 2017

Nu har höstterminen dragit igång på AktivaRe.

Varmt välkomna till oss!

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ADHD, ADD och Autismspektrum.

Du kan boka en tid till någon av våra leg. Arbetsterapeuter på AktivaRe.

Arbetsterapeuten kan både träffa dig eller/och ditt barn i ert hem eller här på mottagningen.

Ni kan bland annat få hjälp med struktur i vardagen och utprovning av olika typer av hjälpmedel.

Journal via nätet

Du som är 18 år eller äldre och vill läsa din journal via nätet, kan göra det via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden.